the VJ (Britney’s New Look)

the VJ (Britney’s New Look) - South Park
the VJ (Britney’s New Look)

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is the VJ (Britney’s New Look).