Restaraunteer Terrorists

Restaraunteer Terrorists - South Park
Restaraunteer Terrorists

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is Restaraunteer Terrorists.