Janet and Dave Fitsimons

Janet and Dave Fitsimons

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is Janet and Dave Fitsimons.