David (D-Mobile clerk)

David (D-Mobile clerk) - South Park
David (D-Mobile clerk)

Dit personage kwam voor in South Park. De naam van dit personage is David (D-Mobile clerk).