Boston

Boston - South Park
Boston

This character appeared in South Park. The name of this character is Boston.